تحلیل آماری پایان نامه با لیزرل

پایگاه تحلیل آماری، مشاوره و انجام تحلیل آماری پایان نامه، انجام فصل 4 پایان نامه با لیزرل و Spss

تحلیل آماری با لیزرل

 

مشاوره رایگان در زمینه تمامی فصول پایان نامه

ایمیل:lisrel167@gmail.com

  شماره تماس:09370942358-09116901585

فصل 4 پایان نامه خود را به ما بسپارید

به صورت کاملا حرفه ای

با کمترین هزینه  

هر گونه مشکل آماری در تحلیل آماری را به راحتی بر طرف می کنیم 

  هر جا که باشید می توانید مشاوره و تحلیل آماری تحقیقات علمی، مقالات، پایان نامه ها و پروژه هایتان را از ما بخواهید. انجام تحلیل ها توسط کارشناسان ارشد و دکتری. به صورت علمی ، سریع و با هزینه مناسب. تسویه حساب نهایی پس از تایید استاد راهنما. 

———————–

تحلیل کامل و روان داده ها

استفاده از جدیدترین روش های تحلیلی

تحویل به موقع  و در کوتاه ترین زمان

کمک به پژوهشگران جهت شناخت روش صحیح پژوهش

تحویل فصل چهارم به صورت  word 

هزینه ها با توافق طرفین و حجم کار قابل تغییر است

 

نگران استخراج مقاله از پایان نامه خود نباشید

مشاوره و راهنمایی جهت چاپ مقالات شما

در مجلات معتبر داخلی و خارجی

کافیست با ما تماس بگیرید

09370942358-09116901585 

 وبلاگ تحلیل آماری پایان نامه با لیزرل

تحلیل آماری با نرم افزار Spss و Lisrel

  
نویسنده : تحلیل آماری ; ساعت ۱۱:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱٢/۱٤

تحلیل شبکه ای در رتبه بندی مدل مفهومی

 

در مبحث مدلسازی معادلات ساختاری پس از انجام تحلیل مسیر[1] با استفاده از نرم افزار لیزرل[2] و حذف روابطی که برقرار نیستند در مدل، می توانیم بر اساس الگوی تاییدشده به رتبه بندی مولفه ها بپردازیم. برای مثال در "شناسایی و رتبه بندی مولفه های اثرگذار بر قصد خرید مشتریان در ..." می توانیم پس از ارائه و ارزیابی مدل با نرم افزار لیزرل، با استفاده از روش تحلیل شبکه ای[3] به رتبه بندی مولفه ها بپردازیم. در شکل فوق یک مدل مفهومی را ملاحظه می فرمایید که با استفاده از نرم افزار Super Decision آماده رتبه بندی شده است.

برای انجام کارهای آماری شما می توانید با شماره های زیر در تماس باشید تا در اسرع وقت ضمن شناسایی بهترین روش تجزیه و تحلیل آماری بخش آمار تحقیق شما را کامل نماییم.

09370942358-09116901585

مهندس نازک تبار[1] Path Analysis

[2] Lisrel

[3] ANP

  
نویسنده : تحلیل آماری ; ساعت ۳:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٢٢
تگ ها : تکنیک anp

شاخص های برازش در مدل سازی معادلات ساختاری

در مبحث معادلات ساختاری برای ارزیابی مدل طراحی شده از نرم افزار لیزرل از شاخص های کای دو[1] به درجه آزادی ، شاخص برازندگی[2]، شاخص تعدیل برازندگی[3]، میانگین مجذور پس مانده ها[4]، شاخص نرم شده برازندگی[5]، شاخص نرم نشده برازندگی[6]، شاخص برازندگی فزاینده[7]، شاخص برازندگی تطبیقی[8] و شاخص بسیار مهم ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب[9] استفاده شده است . جدول زیر محدوده شاخص های برازش را نشان می دهد:

جدول 1) مقادیر شاخص های برازش مدل و نتیجه برازش

مقدار الگو

مقدار مطلوب

شاخص برازش

؟؟؟

00/3>

χ2/df

؟؟؟

90/0<

GFI(Goodness of Fit Index)

؟؟؟

90/0<

AGFI(Adjusted Goodness of Fit Index)

؟؟؟

05/0>

RMR(Root Mean square Residual)

؟؟؟

90/0<

NFI (Normed Fit Index)

؟؟؟

90/0<

NNFI (Non-Normed Fit Index)

؟؟؟

90/0<

IFI(Incremental Fit Index)

؟؟؟

90/0<

CFI (Comparative Fit Index)

؟؟؟

08/0>

RMSEA(Root Mean Square Error of Approximation)

در صورتیکه شاخص های برازش در محدوده فوق قرار گرفت الگوی نهایی از برازش مناسبی برخوردار می باشد و می توان به داده ها و خروجی تحلیل آماری اطمینان داشت.[1] X2

[2] GFI

[3] AGFI

[4] RMR

[5] NFI

[6] NNFI

[7] IFI

[8] CFI

[9] RMSEA

  
نویسنده : تحلیل آماری ; ساعت ٢:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/۱٥
تگ ها : لیزرل

انجام فصل سوم پایان نامه

تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق و باید توجه داشت که اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت تحت تأثیر اعتبار روشی است که برای تحقیق انتخاب می گردد. اغلب روش تحقیق اختیاری نیست، زیرا ماهیت موضوع تحقیق، سوالات و اهداف آن و درجات آزادی در مداخله و کنترل عوامل موثر بر پدیده ، موضوعات مهمی هستند که پاردایم، راهبرد و روش تحقیق مناسب را مشخص و تعیین می کند. علوم اجتماعی و مدیریت مانند سایر علوم، روش های خاص خود را دارد و با آنها در مجامع علمی شناخته می‌شود. هر یک از این روش ها با اهداف ویژه‌ای استفاده می شوند و پیش فرض‌ها و رویکردهای خاصی دارند. به طور کلی می توان از دو رویکرد کمی و کیفی سخن گفت. در فصل سوم پایان نامه با تمرکز بر این چهار عنصر اصلی فرایند تحقیق، سایر عناصر و متغیرهای تحقیق توضیح داده می شوند. از آنجا که در این پژوهش از روش شناسی ترکیبی استفاده شده، تمرکز اصلی مباحث در فصل سوم پایان نامه بر چارچوب های انتخاب شده روش ترکیبی خواهد بود، سپس ابعاد کمی و کیفی پژوهش حاضر تبیین می شود.

 

در فصل سوم پایان نامه مباحث مربوط ‌به روش‌شناسی تحقیق، شامل نوع و روش تحقیق، جامعه و نمونه مورد مطالعه، ابزارهای سنجش، روایی و پایایی آن، روش‌های تجزیه و تحلیل داده ‌ها و روش طراحی الگوی تحقیق در دو فاز روش کیفی و روش کمی مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به تخصصی بودن انتخاب روش آماری مناسب، استفاده از تخصص کارشناسان چه در مرحله تدوین پروپوزال و چه در مرحله انتخاب روش تجزیه و تحلیل مراجعه با کارشناس آماری مساله ای مهم قلمداد می گردد. برای انتخاب روش های آماری شما و یا تصحیح روش های آماری منتخب می توانید با ما تماس بگیرید:

مهندس نازک تبار

09370942358-09116901585

  
نویسنده : تحلیل آماری ; ساعت ٦:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/۳

← صفحه بعد