انجام فصل 4 پایان نامه و پروژه های تحقیقی - پایگاه تحلیل آماری

پایگاه تحلیل آماری، مشاوره و انجام تحلیل آماری پایان نامه، انجام فصل 4 پایان نامه با لیزرل و Spss

تحلیل آماری و انجام فصل چهارم پایان نامه (لیزرل، Spss، آموس، اسمارت PLS و ...)

 

مشاوره رایگان در زمینه تمامی فصول پایان نامه

ایمیل:lisrel167@gmail.com

انتخاب رایگان آزمون آماری و تکمیل فصل سوم طرح های پژوهشی 

  شماره تماس:09370942358-09116901585

فصل 4 پایان نامه خود را به ما بسپارید

به صورت کاملا حرفه ای

با کمترین هزینه  

هر گونه مشکل آماری در تحلیل آماری را به راحتی بر طرف می کنیم 

  هر جا که باشید می توانید مشاوره و تحلیل آماری تحقیقات علمی، مقالات، پایان نامه ها و پروژه هایتان را از ما بخواهید. انجام تحلیل ها توسط کارشناسان ارشد و دکتری. به صورت علمی ، سریع و با هزینه مناسب. تسویه حساب نهایی پس از تایید استاد راهنما. 

———————–

تحلیل کامل و روان داده ها

استفاده از جدیدترین روش های تحلیلی

تحویل به موقع  و در کوتاه ترین زمان

کمک به پژوهشگران جهت شناخت روش صحیح پژوهش

تحویل فصل چهارم به صورت  word 

هزینه ها با توافق طرفین و حجم کار قابل تغییر است

 

کافیست با ما تماس بگیرید

09370942358-09116901585 

 وبلاگ تحلیل آماری پایان نامه با لیزرل

تحلیل آماری با نرم افزار Spss و Lisrel

کانال تلگرام ما را نیز دنبال فرمایید:

https://telegram.me/paygahtahlilamari

  
نویسنده : تحلیل آماری ; ساعت ۱۱:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٢/۱٤

فرایند تحلیل شبکه‌ای

فرایند تحلیل شبکه‌ای یکی از تکنیک‌های تصمیم گیری چند معیاره است و در مجموعه مدل‌های جبرانـی قـرار می‌گیرد. ایـن مدل بر مبنای فرایند تحلیل سلسله مراتبی طراحی شده است و شبکه را جایگزین سلسله مراتب کرده است. از جمله مفروضات فرایند تحلیل سلسله مراتبی این است که بخش‌ها و شاخه‌های بالاتر سلسـله مراتـب، مسـتقل از بخش‌ها و سطوح پایین‌تر می‌باشند. در صورتی که در بسیاری از تصمیم گیری‌ها نمی‌توان عناصر تصـمیم را بـه صـورت سلسـله مراتبـی و مستقل از یکدگیر مدلسازی کرد. از این رو برای حل چنین موضوعی، عناصر مختلف را بـه یکـدیگر وابسـته می‌سازند و سـاعتی پیشنهاد می‌کند که از تکنیک فرایند تحلیل شبکه‌ای استفاده شود. در فرایند تحلیل سلسله مراتبی روابط بین سطوح تصمیم مختلف تصمیم گیری یک طرفه در نظر گرفته می‌شود. مزیـت اصـلی روش مذکور این است که سنجش سنجه‌های مختلف براساس روابط آنها و نه سلسله مراتب انجام می‌شود و با توجه به پیچیـدگی مسائل مختلف محیط زیست و از جمله موضوع بررسی شده مدل ANP می‌تواند نتایج بهتری را به دنبال داشته باشد. اگرچه فرایند تجزیه و تحلیل شبکه‌ای نیزیک مقیاس اندازه گیری نسبی مبتنی بر مقایسات زوجی را به کار می‌گیرد، امـا ماننـدفرایند تحلیل سلسله مراتبی یک ساختار اکیداً سلسله مراتبی را به مساله تحمیل نمی‌کند، بلکـه مسـاله تصـمیم گیـری را بـا بـه کارگیری دیدگاه سیستمی توام با بازخورد مدسازی می‌کند. شکل‌های زیر تفاوت ساختاری بین سلسله مراتب و شبکه را نشان می‌دهند. جهت کمان‌ها وابستگی را نشان می‌دهد، درحالی که حلقه‌ها همبستگی داخلی بین عناصر را در یک خوشه یا گروه را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهد می‌شود سـاختارسلسله مراتبی حالت خاص و ویژه‌ای از ساختار شبکه‌ای می‌باشد.

 

شکل 1: مقایسه ساختار سلسله مراتبی AHP و ANP

مدل(ANP) از سلسله مراتب کنترل، خوشه‌ها، عناصر، روابط متقابل بین خوشه‌ها و عناصر تشـکیل می‌شود.

  
نویسنده : تحلیل آماری ; ساعت ٩:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٩/٢٥

تعداد واحدهای تحت بررسی در تحلیل پوششی داده ها (DEA)

چارنز،کوپرو رودز، درساخت مدلCCR به یک رابطة تجربی رسیدند که رابطه بین تعداد واحدهای مورد ارزیابی را با تعداد ورودیها و خروجیهای مسأله نشان می‌داد. این رابطه به صورت زیراست:

(تعداد خروجیها + تعداد ورودیها) 3 ≤ تعداد واحدهای مورد ارزیابی

در صورتی که این رابطه برای واحدهای مورد ارزیابی صدق نکند، تعداد واحدهای کارای مدل زیاد می‌شود و عملاً تفکیک و رتبه‌بندی بین واحدها سخت می‌گردد. برای رفع این نقیصه، سعی می‌شود  با  ترکیب ورودیها یا خروجیهای مشابه، تعداد آنها را کاهش داد (زیاو، بیل و ریوز[1]، 1997).[1] Xiao-Bail, Reeves

  
نویسنده : تحلیل آماری ; ساعت ٧:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٩/۱٩

نحوه تفسیر نمودارهای استادارد و معنی داری در تحلیل عاملی تأییدی در لیزرل

در حالت تخمین استاندارد بارهای عاملی نشان داده می شود، هر چه بار عاملی بزرگتر و به عدد یک نزدیکتر باشد، یعنی متغیر مشاهده شده (سؤال) بهتر می تواند متغیر مکنون یا پنهان را تبیین نماید. اگر بار عاملی کمتر از 3/0 باشد رابطه ضعیف در نظر گرفته شده و از آن صرف نظر می شود. بار عاملی بین 3/0 و 6/0 قابل قبول و اگر بیشتر از 6/0 باشد خیلی مطلوب است.

در حالت معنی داری نیز باید ارزشt  (ضریب مسیر در حالت معنی داری) بیشتر از مقدار 96/1 باشد تا رابطه بین هر سؤال و متغیر مورد نظر معنی دار باشد. در صورتیکه که ارزش t برای همه سؤالات بیشتر از مقدار 96/1 بدست آمده لذا رابطه بین سوالات و متغیر مورد نظر معنی دار بوده و بنابراین سؤالات تبیین کننده مناسبی برای متغیر مورد نظر هستند.

  
نویسنده : تحلیل آماری ; ساعت ۸:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٩/۱٢

← صفحه بعد