تحلیل آماری پایان نامه با لیزرل

پایگاه تحلیل آماری، مشاوره و انجام تحلیل آماری پایان نامه، انجام فصل 4 پایان نامه با لیزرل و Spss

فرایند تحلیل شبکه و فرایند تحلیل سلسله مراتبی

روش تحلیل شبکه‌ای به وسیله ساعتی و تاکی زاوا در سال 1986 پیشنهاد شد. اساس فرایند AHP و ANP بر مقایسه‌های زوجی براساس دیدگاه خبرگان استوار است. روشANP تعمیم یافته روش AHP است. در بسیاری موارد لزوماً روابط سلسله‌مراتبی حاکم نیست و روابط درونی بین و درون خوشه‌ها وجود دارد. در این صورت الگوی سلسله‌مراتبی ساده به شبکه‌ای از روابط تغییر شکل می‌دهد. به همین دلیل به تکنیک ANP فرایند تحلیل شبکه گویند. تکنیک ANP شکل کلی تری از AHP است، اما به ساختار سلسله مراتبی نیاز ندارد و در نتیجه روابط پیچیده تر بین سطوح مختلف تصمیم را به صورت شبکه ای نشان می‌دهد و تعاملات و بازخوردهای میان معیارها و آلترناتیوها را در نظر می‌گیرد.

  
نویسنده : تحلیل آماری ; ساعت ٥:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٥/٩