تحلیل آماری پایان نامه با لیزرل

پایگاه تحلیل آماری، مشاوره و انجام تحلیل آماری پایان نامه، انجام فصل 4 پایان نامه با لیزرل و Spss

روش آنتروپی

در هر پژوهش تحلیل داده ها از گامهای اساسی و مهم است که به منظور پاسخ به سوالات پژوهش انجام می شود .اصولا تحلیل داده ها پس از جمع آوری داده ها صورت می گیرد .بدون وجود داده های مرتبط با موضوع پژوهش پاسخ به سوالات امکان پذیر نمی باشد . فعالیت انسان در هر زمینه ای که باشد برای تکامل روشهای جدید کار یا اصلاح متون موجود و تجدید نظر در آنها پیوسته ادامه دارد و کاوش در روشهای آماری جدید در رشته های مختلف علوم در برخورد با نیازهای روزمره نقشی حیاتی دارد.

روش آنتروپی از قویترین و کاربردی ترین روش میان روشهای ارزیابی وزن/ اهمیت نسبی شاخص ها می باشد به نحوی که می توان نظر تصمیم گیران را در خصوص وزن نسبی هر یک از گزینه های تصمیم گیری در فرایند محاسبه وزن شاخص ها لحاظ نمود.

روش آنتروپی معیاری برای مقدار عدم اطمینان بیان شده توسط یک توزیع احتمال گسسته (pi)است بطوریکه این عدم اطمینان در صورت پخش بودن توزیع، بیشتر از موردی می باشد که توزیع فراوانی تیزتر است. عدم اطمینان مذکور عبارتست از : (اصغرپور، 1383)

(K) مقدار ثابت مثبت به منظور تأمین  

E از توزیع احتمال pi بر اساس مکانیزم آماری محاسبه شده و مقدار آن در صورت تساوی piها با یکدیگر ؛ ماکزیمم مقدار ممکنه خواهد بود، یعنی؛ 

ماتریس تصمیم گیری در تکنیکهای MADM حاوی اطلاعاتی می باشند که با استفاده از روش آنتروپی می توان آنها را طبق الگوریتم ذیل محاسبه نمود.

  
نویسنده : تحلیل آماری ; ساعت ۳:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٦/٢