انجام فصل 4 پایان نامه مالی

رشته های حسابداری و مدیریت مالی عموما بجای استفاده از پرسشنامه از داده های استخراج شده از شرکت بورس جهت تحلیل استفاده می شود و معمولا از نرم افزارهای ایویوز، اکسل و یا Spss جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می کنند. تیم آماری ما مسلط به تحلیل آماری با تمامی نرم افزارهای زیر می باشد و آماده ارائه خدمات آماری به شما پژوهشگران می باشد:
نرم افزا ایویوز
نرم افزا Spss
نرم افزا لیزرل
نرم افزا اکسپرت چویس
نرم افزا سوپر دسیژن
تکنیک تاپسیس و ...
جهت سفارش فصل چهارم پایان نامه خود می توانید از طریق شماره های همراه و آدرس ایمیل زیر با ما در ارتباط باشید:
09370942358-09116901585
Lisrel167@gmail.com
مهندس نازک تبار
/ 0 نظر / 22 بازدید